Deklaracja z Nikozji dotycząca pól elektromagnetycznych/częstotliwości radiowych

 

Przedstawiamy apel naukowców o ochronę przed ekspozycją na niejonizujące pole elektromagnetyczne, zawierający również 16 praktycznych zasad postępowania płynących z Deklaracji z Nikozji (Nicosia Declaration) dotyczącej pól elektromagnetycznych/ częstotliwości radiowych.  Zachęcamy do zapoznania się z załączonymi zasadami.